Donoři

Nadace Terezy Maxové dětem

Od roku 1997 pomáhá znevýhodněným a ohroženým dětem v České republice.

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

Soustředí se nežádoucí odebrání dítěte z rodinného prostředí nabízením konkrétní pomoci ohroženým rodinám prostřednictvím odborných neziskových organizací. Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se o změnu systému, atp.

Druhým pilířem nadace je podpora náhradního rodičovství. Pokud selžou mechanismy prevence a dítě je přece jen odebráno z rodinného prostředí, pak nadace usiluje o významné zkrácení jeho pobytu v ústavní výchově a nejrychlejší zajištění náhradní rodiny.

Nadace rovněž pomáhá se začleněním mladých lidí do společnosti po strávení dětství a dospívání v ústavní péči. V této oblasti je proto podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění dětského domova.

„Přáli bychom všem dětem zažít dětství bez násilí. Rodičům pak, aby nepřišli o to nejcennější  - harmonický vztah se svými dětmi. Proto jsme společně s CTP podpořili aktivity Centra LOCIKA.  V tuto chvíli vede k naplnění projektu Dětství bez násilí dlouhá cesta, a to jak na poli vnímaní agrese v rodině, tak i ve společnosti vůbec.  Jsem moc ráda, že nadace může danému tématu nabídnout podporu a věřím, že mnohým dětem a rodinám nabídne úlevu a zmírnění traumat, které násilí v rodině provází“, vysvětluje Tereza rozhodnutí Nadace projekt podpořit.

Více o činnosti nadace: www.nadaceterezymaxove.cz

CTP Invest

S tím se pojí i důvod zapojení společnosti CTP do projektu. Carolien Vos z CTP k tomu říká:

„Když jsme se s manželem přestěhovali z Nizozemí do České republiky, zaskočilo mě, že zde není státem hrazená pomoc dětem potýkajícími se s domácím násilím. Proto je tak nesmírně důležitá práce neziskových organizací, jež tuto službu nabízejí. Z ostatních zemí víme, že je pomoc takto poznamenaným dětem klíčová nejen pro jejich dětství, ale i celý život. Pokud máme možnost to nějak změnit, pak se nechceme odvracet zády a předstírat, že násilí v rodinách je normální. Jsme rádi, že se nám to díky dlouhodobé spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem daří ovlivnit.“

Připojte se mezi donory

Zde může být vaše logo