O programu

Dětství bez násilí? Není samozřejmostí.

Každé desáté dítě v ČR zažívá nějakou formu násilí

Aby tomu tak nebylo, je potřeba šířit myšlenku i služby programu Dětství bez násilí po celé ČR.

Program Dětství bez násilí je určen dětem ohroženým násilím v rodině

Ve službách Dětství bez násilí pracujeme s dětmi a všemi členy rodiny, kteří se do spolupráce mohou zapojit. Program vychází ze zkušeností Centra LOCIKA, které od roku 2015 pomohlo již skoro k tisíci dětem, v jejichž rodinách dochází nebo docházelo k násilí.

Rozšíření služeb do celé ČR

Centrum LOCIKA poskytuje své služby v Praze, děti, které by podobné služby potřebovaly, však žijí v celé republice. Chceme, aby i pro ně byly podobné specializované služby dostupné a proto jsme v rámci projektu Dětství bez násilí společně s partnery Nadací Terezy Maxové dětem a firmou CTP Invest připravili proces rozšiřování služeb do dalších lokalit.

Nechceme zakládat pobočky, ale nabízíme možnost místním poskytovatelům služeb pro rodiny převzít naše zkušenosti a pracovní postupy a stát se tak dalším místem, kde děti, které v rodině zažívají násilí, mohou dostat pomoc. Pro potřeby rozšiřování do dalších lokalit byla upravena unikátní interní metodika Centra LOCIKA a byly připraveny další materiály pro podporu organizací působících v jiných lokalitách, které by dětem ohroženým násilím v rodině chtěly pomáhat.

Akreditovaný kurz

Byl také akreditován 40 hodinový přípravný kurz pro pracovníky, kteří budou v programech Dětství bez násilí pracovat a vytvořen systém podpory a doprovázení těchto poskytovatelů. V roce 2019 jsme navázali spolupráci s prvními zájemci o převzetí metodiky - Centrem sociálních služeb OstravaSpirálou Ústí nad Labem.  V letech 2020-2021 realizujeme pilotní odzkoušení procesu zaškolení a podpory těchto organizací, který bychom v budoucnu rádi replikovali s dalšími zájemci o poskytování obdobných služeb.

Zapojené organizace, které prošly procesem proškolení a prokazatelně pracují v souladu s metodikou Dětství bez násilí a řídí se Standardy kvality služeb Dětství bez násilí, mohou používat prestižní značku a logo DBN, které je registrovanou ochrannou známkou.

Ke stažení

Tisková zpráva k programu

Stáhnout