Pro partnery programu DBN

Zjistěte, jak se jako organizace můžete zapojit do programu

Chcete také poskytovat služby dětem ohroženým násilím v rodině?

Rádi podpoříme další organizace, které chtějí službu Dětství bez násilí poskytovat.

Pokud chcete nabízet služby pro děti ohrožené násilím v rodině a chcete se stát partnerem programu Dětství bez násilí, neváhejte se na nás obrátit.

Je důležité, abyste:

 • chtěli pracovat v zájmu dítěte s celou rodinou zasaženou násilím
 • v každodenní práci s rodinami vyznávali stejné hodnoty:
  nepřijatelnost násilí v blízkých vztazích,
  profesionalita a odbornost,
  otevřenost,
  respekt,
  ochrana zájmu dítěte a jeho bezpečí
 • byli připraveni pracovat s rodinami v multioborovém týmu a zároveň intenzivně spolupracovat s dalšími organizacemi a institucemi
 • byli schopni zajistit provoz služby (multioborový tým se skládá z casemanagera, odborných pracovníků pro každého z rodičů, dětského terapeuta a psychologa-diagnostika, je třeba také mít dostatečné prostory pro práci s rodinami,které přijdou zároveň s více dětmi)
 • měli pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
 • byli připraveni řídit se metodickými materiály Dětství bez násilí
 • byli připraveni pravidelně vyhodnocovat dopad služby na životy dětí, se kterými budete pracovat
 • byli připraveni se učit nové věci
 • byli připraveni spolupracovat v rámci platformy Dětství bez násilí s dalšími poskytovateli a sdílet dobrou praxi

Jak bude probíhat celý proces?

Seznamte se s dokumenty

Pokud uvažujete o tom, že byste se jako organizace do programu Dětství bez násilí chtěli zapojit, seznamte se s dokumenty, které jsou k dispozici zde na webu.

Napište nám e-mail

Budeme rádi, když nás budete kontaktovat na mailu info@centrumlocika.cz. Nejdříve s vámi domluvíme informační schůzku a krátkou stáž, abyste měli lepší představu, jak náš program vypadá.

5denní školení

Všichni pracovníci, kteří se budou přímo podílet na práci s klienty, projdou pětidenním školením Dětství bez násilí akreditovaným MPSV, následně stáží v Centru LOCIKA.

Pravidelné metodické porady

Následně budete mít možnost a zároveň povinnost účastnit se pravidelných metodických porad a využívat konzultací metodika Dětství bez násilí. Zároveň je nutné, abyste pracovali pod supervizí, přičemž je třeba, aby váš supervizor spolupracoval se supervizorkou a odbornou garantkou programu Dětství bez násilí PhDr. Leonou Jochmannovou, Ph.D.

Dává vám spolupráce smysl?

Neváhejte a ozvěte se nám.