Jsem tu správně?

O násilí v rodině

Pokud si nejseš jistý/á, jestli doma zažíváš násilí v rodině - nebo jestli to, co prožíváš, je normální, tak čti dál. Připravili jsme si pro Tebe shrnutí toho, co je dobré o násilí vědět. Nejdříve ti to ale ve videu vysvětlí Tonda s Týnkou, kteří si tím prošli sami - a ví, jak se násilí bránit.

(Pro starší děti najdeš text níže.)

1) JE MI DO 10 LET

CO JE TO NÁSILÍ?

PODÍVEJ SE, CO TI O NÁSILÍ ŘEKNE TÝNKA:

  • Fyzické násilí – když někdo ubližuje tvému tělu – strká do tebe, třese s tebou, hází po tobě věci, tahá tě za vlasy, bije tě, kope tě, fackuje tě, někde tě zamyká. 
  • Psychické násilí – když někdo ubližuje tvé duši – nadává ti, vyhrožuje ti, posmívá se ti, říká ti ošklivé věci nebo si tě schválně nevšímá a nutí tě tím, abys dělala/a, co on chce.
  • Materiální násilí – když někdo ničí věci, aby tě tím vystrašil – rozbíjí věci, hází jimi, buší do zdi, dveří nebo do stolu. 
  • Sexuální násilí – když někdo překračuje hranice tvého těla – nutí tě svléknout se, dotýká se tě na místech, kde se tě běžně druzí nedotýkají, anebo tě nutí k tomu, aby ty ses těchto míst dotýkal/a ty. 
  • Skryté násilí – když se k tobě někdo opakovaně chová násilně a ty máš pak neustále strach, že k násilí zase dojde.

Zažívat takové pocity, když jsi vystaven/a násilí je normální. Třeba strach ti dává najevo, že je kolem tebe nebezpečí, a že je potřeba se před ním nějak ochránit. Vztek a hněv na tebe přijde, když nemůžeš mít něco, co moc potřebuješ a je to pro tebe důležité. Smutek prostě k násilí patří, protože je vždycky smutné, když lidé nemají dobré vztahy a ubližují si. Pocit prázdnoty přichází ve chvíli, když je toho na tebe moc a potřebuješ na chvíli nic necítit. Bezmoc se zase objeví, když se ti zdá, že situace nemá řešení a nedá se změnit. 

Tyhle všechny pocity jsou znamením, že se ti děje něco, v čem ti není dobře.

Naši chatovou poradnu najdeš tady. Pořád nevíš, jestli se na nás se svým problémem obrátit? Podívej se na naše video Neboj se, ozvi se - nebo si přečti nejčastější dotazy, na které se nás děti ptají.

---------------------------------------------------------------------

2) JE MI VÍC NEŽ 10 LET

CO JE TO NÁSILÍ?

PODÍVEJ SE, CO TI O NÁSILÍ ŘEKNE TONDA:

  • Fyzické násilí – patří sem násilné držení, strkání, třesení, tahání za vlasy, bití, kopání, používání zbraní, ublížení na zdraví.
  • Psychické násilí – řadí se sem vyhrožování, nadávky, zesměšňování, ignorování druhého, kontrolování druhého člověka s cílem získat nad ním moc (kontrola toho, co dělá, jak se obléká, s kým se stýká, kontrola jeho peněz, telefonu..), žárlivost, izolování druhého (znemožnění, aby viděl své blízké, chodil do práce, za zábavou) a další.
  • Materiální násilí – jedná se o násilí namířené proti věcem s cílem druhého zastrašit nebo ho ponížit. Patří sem např. rozbití kusu nábytku, bušení do zdí, dveří, házení věcmi a další.
  • Sexuální násilí – patří sem sexuální obtěžování a urážení, nátlak a donucení k provádění sexuálních aktivit, které dotyčný dělat nechce.
  • Latentní násilí – pojmenováváme tak „skryté“ násilí, které souvisí se všemi předchozími podobami násilí. Latentním násilím je myšlen strach a obavy, že k násilí znovu dojde a snaha udělat vše pro to, aby se tak nestalo.

CO NÁSILÍ ZPŮSOBUJE?

Můžeš zažívat strach, který když trvá dlouho, tak vede ke ztrátě pocitu bezpečí. Může také vést k tomu, že se cítíš dlouhodobě v napětí a nemůžeš se uvolnit. Na druhou stranu také můžeš zažívat vztek – jak na osobu, která se násilí dopouští, tak na osobu, která je násilí vystavena. Vztek také můžeš zažívat ve vztahu k sobě. Může se zároveň stát, že se cítíš „odpojeně“, jako by nic nemělo smysl, nedaří se ti zažívat radost a cítíš velkou únavu.

Je běžné je v takové situaci prožívat. To ale neznamená, že je to takhle v pořádku.

Naši chatovou poradnu najdeš tady. Pořád nevíš, jestli se na nás se svým problémem obrátit? Podívej se na naše video Neboj se, ozvi se -nebo si přečti nejčastější dotazy, na které se nás děti ptají.

Ke stažení

Tisková zpráva k programu

Stáhnout