Jsem tu správně?

O násilí v rodině

Pokud si nejseš jistý/á, jestli doma zažíváš násilí v rodině - nebo jestli to, co prožíváš, je normální, tak čti dál. Připravili jsme si pro Tebe shrnutí toho, co je dobré o násilí vědět. Příspěvek je rozdělený do dvou částí podle věku, aby si tématu porozuměl/a co nejlépe.

1) JE MI DO 10 LET

Co je to násilí?

Člověk se chová násilně, když se druhému člověku snaží schválně ublížit, chce ho zastrašit nebo ponížit nebo ho nutí dělat něco, co on sám nechce. 

 • Fyzické násilí – když někdo ubližuje tvému tělu – strká do tebe, třese s tebou, hází po tobě věci, tahá tě za vlasy, bije tě, kope tě, fackuje tě, někde tě zamyká. 
 • Psychické násilí – když někdo ubližuje tvé duši – nadává ti, vyhrožuje ti, posmívá se ti, říká ti ošklivé věci nebo si tě schválně nevšímá a nutí tě tím, abys dělala/a, co on chce.
 • Materiální násilí – když někdo ničí věci, aby tě tím vystrašil – rozbíjí věci, hází jimi, buší do zdi, dveří nebo do stolu. 
 • Sexuální násilí – když někdo překračuje hranice tvého těla – nutí tě svléknout se, dotýká se tě na místech, kde se tě běžně druzí nedotýkají, anebo tě nutí k tomu, aby ty ses těchto míst dotýkal/a ty. 
 • Skryté násilí – když se k tobě někdo opakovaně chová násilně a ty máš pak neustále strach, že k násilí zase dojde.

Nevíš, jestli to, co se u vás doma děje, je normální? Podívej se na naše video.

Druhý může ubližovat tobě nebo někomu ve tvém okolí – třeba tvým sourozencům, kamarádům, anebo si tvoji rodiče ubližují navzájem. Násilí, které se děje mezi rodiči může ubližovat podobně, jako když rodiče ubližují přímo tobě. 

Může se taky stát, že se násilí dopouštíš ty sám/a a nevíš, jak si s tím poradit. Není v pořádku se ke druhým chovat násilně. Pokud násilí sám/a zažíváš nebo se ho dopouštíš, je důležité si říct o pomoc. 

 • Jednou můžeš mít velký strach - z osoby, která ubližuje tobě nebo někomu ve tvém okolí nebo že se někomu něco stane.
 • Můžeš taky zažívat hluboký smutek – že nemáš prostor, kde by ses cítil/a bezpečně a musíš pořád řešit nějaké trápení a nezbývá čas na radost. 
 • Jindy se můžeš hodně zlobit  - na toho, kdo se chová násilně, ale i na toho, komu je ubližováno, že se nesnaží nic měnit a zároveň i na ty, kteří o násilí vědí a nic s tím nedělají.
 • Někdy zase můžeš cítit prázdno - jako bys byl/a ve snu a nic z toho, co se děje kolem tebe, se tě netýkalo. 
 • Nebo taky bezmoc - že s tím, co se děje, nemůžeš nic udělat nebo že nedokážeš ochránit ty, které máš rád, a kterým je ubližováno.

Zažívat takové pocity, když jsi vystaven/a násilí je normální. Třeba strach ti dává najevo, že je kolem tebe nebezpečí, a že je potřeba se před ním nějak ochránit. Vztek a hněv na tebe přijde, když nemůžeš mít něco, co moc potřebuješ a je to pro tebe důležité. Smutek prostě k násilí patří, protože je vždycky smutné, když lidé nemají dobré vztahy a ubližují si. Pocit prázdnoty přichází ve chvíli, když je toho na tebe moc a potřebuješ na chvíli nic necítit. Bezmoc se zase objeví, když se ti zdá, že situace nemá řešení a nedá se změnit. 

Tyhle všechny pocity jsou znamením, že se ti děje něco, v čem ti není dobře.

Naši chatovou poradnu najdeš tady. Pořád nevíš, jestli se na nás se svým problémem obrátit? Podívej se na naše video Neboj se, ozvi se - nebo si přečti nejčastější dotazy, na které se nás děti ptají.

---------------------------------------------------------------------

2) JE MI VÍC NEŽ 10 LET

CO JE TO NÁSILÍ?

Člověk se chová násilně, když se druhému člověku snaží schválně ublížit, chce ho zastrašit nebo ponížit nebo ho nutí dělat něco, co on sám nechce. 

 • Fyzické násilí – patří sem násilné držení, strkání, třesení, tahání za vlasy, bití, kopání, používání zbraní, ublížení na zdraví.
 • Psychické násilí – řadí se sem vyhrožování, nadávky, zesměšňování, ignorování druhého, kontrolování druhého člověka s cílem získat nad ním moc (kontrola toho, co dělá, jak se obléká, s kým se stýká, kontrola jeho peněz, telefonu..), žárlivost, izolování druhého (znemožnění, aby viděl své blízké, chodil do práce, za zábavou) a další.
 • Materiální násilí – jedná se o násilí namířené proti věcem s cílem druhého zastrašit nebo ho ponížit. Patří sem např. rozbití kusu nábytku, bušení do zdí, dveří, házení věcmi a další.
 • Sexuální násilí – patří sem sexuální obtěžování a urážení, nátlak a donucení k provádění sexuálních aktivit, které dotyčný dělat nechce.
 • Latentní násilí – pojmenováváme tak „skryté“ násilí, které souvisí se všemi předchozími podobami násilí. Latentním násilím je myšlen strach a obavy, že k násilí znovu dojde a snaha udělat vše pro to, aby se tak nestalo.

Nevíš, jestli to, co se u vás doma děje, je normální? Podívej se na naše video.

Násilí může probíhat ve vztahu rodičů, ale i ze strany rodičů směrem k tobě nebo ke tvým sourozencům. Některou z forem násilí také můžeš zažívat ve vztazích s vrstevníky, anebo ty sám/a můžeš být osobou, která se násilí dopouští. Ve všech případech může mít přítomnost násilí ničivé dopady na tebe, ale i na tvé okolí. Proto je důležité začít tím, že si řekneš o pomoc. Pojmenování násilí je prvním krokem k jeho řešení a zastavení. 

CO NÁSILÍ ZPŮSOBUJE?

Vystavení násilí může vést k celé řadě nepříjemných pocitů.

Můžeš zažívat strach, který když trvá dlouho, tak se propisuje do celého tvého prožívání. Opakovaně zažívaný a nepřiměřený strach vede ke ztrátě pocitu bezpečí. Může také vést k tomu, že se cítíš dlouhodobě v napětí a nemůžeš se uvolnit. Na druhou stranu také můžeš zažívat vztek – jak na osobu, která se násilí dopouští, tak na osobu, která je násilí vystavena. Vztek také můžeš zažívat ve vztahu k sobě. Může se zároveň stát, že se cítíš „odpojeně“, jako by nic nemělo smysl, nedaří se ti zažívat radost, cítíš velkou únavu a nevidíš ze situace východisko.

Všechny tyhle pocity se mohou pojit s prožitkem násilí. Je běžné je v takové situaci prožívat. To ale neznamená, že je to takhle v pořádku.

Naši chatovou poradnu najdeš tady. Pořád nevíš, jestli se na nás se svým problémem obrátit? Podívej se na naše video Neboj se, ozvi se -nebo si přečti nejčastější dotazy, na které se nás děti ptají.

Ke stažení

Tisková zpráva k programu

Stáhnout