Chceš nám napsat do CHATU?

Chci chatovat

Okamžitá specializovaná pomoc pro rodiny zasažené násilím
v rodině.

Kde najdu pomoc?

Mapa specializované pomoci pro děti ohrožené domácím násilím a jejich rodiny. Specializovanou pomocí se rozumí služby poskytované s ohledem na specifické potřeby dětí traumatizovaných násilím v rodině.
Pro lokality, kde není dostupná specializovaná pomoc, můžete využít další služby pro ohrožené děti. Například ZDE.

Novinky