K výzvě se připojilo
9703
lidí
PŘIPOJTE SE I VY

INICIATIVA
DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ

Připojte se ke komunitě, které není osud dětí lhostejný.

Výzva a formulář k podpisu

CO CHCEME?

Chceme, aby Česká republika byla místem, kde všechny děti mají právo na dětství bez násilí. Aby v rodině ani jinde nebylo tolerováno týrání, zanedbávání, zneužívání či jiné formy násilí včetně jakýchkoli tělesných trestů. Zatím tomu tak bohužel není.

Proto  chceme:

  • zajistit plnění mezinárodních standardů multioborové péče o děti ohrožené násilím v celé České republice nejpozději do roku 2030  
  • ukotvit nepřijatelnost tělesných trestů v občanském zákoníku a přihlásit se tak k myšlence, že násilí mezi blízkými nemůžeme tolerovat v žádné podobě
  • existenci státem garantované  sítě preventivních služeb pro děti a jejich blízké tak, aby každý zasažený násilím našel včas účinnou pomoc
  • podniknout kroky k tomu, aby každý rodič v České republice měl přístup k informacím, že i mírné formy násilí negativně ovlivňují vývoj dětí a vztahy v rodině, a k podpoře, jak vychovávat děti bez násilí

Pokud chcete i Vy pro děti v České republice DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ, podpořte tuto výzvu, připojte se pomocí formuláře pod tímto textem. 

Kdo všechno už výzvu podpořil?

Připojte se k výzvě

Důležité!

Po odeslání podpisu Vám na uvedený e-mail dorazí žádost o potvrzení, že jste se k výzvě opravdu připojili Vy. Nezapomeňte, prosím, tento e-mail potvrdit. Jedině tak se Váš hlas započítá! Děkujeme.

Zkontrolujte i záložky Promoakce a Aktualizace ve svých e-mailových schránkách.

Děkujeme!

Děkujeme, že spolu s námi podporujete myšlenku dětství bez násilí!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proč vznikla iniciativa
Dětství bez násilí?

Za posledních 8 let zemřelo v rodinách na následky násilí 44 dětí, 799 jich mělo trvalé zdravotní následky, přes 15 tisíc potřebovalo péči psychologa a 3229 dětí skončilo
z důvodu násilí v rodině v ústavní péči. Tato čísla a kritická situace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v mnoha regionech jasně ukazují, že již není možné řešení situace dále odkládat.

Přestože jednotlivé kroky k ochraně dětí před násilím v rodině jsou jasné, logické a zavazuje nás k nim celá řada vládních i mezinárodních dokumentů, jejich realizace v České republice vázne.

Proč a jak vychovávat děti bez tělesných trestů?

Používání tělesných trestů ve výchově u dětí zvyšuje riziko agresivního a rizikového chování a psychických problémů. Zhoršuje také jejich vztah s rodiči, vede k nadužívání návykových látek, neúspěchu ve škole, k potížím ve vztazích, s autoritami, výběru agresivního partnera v dospělosti a ke zdravotním obtížím včetně zhoršení duševního zdraví. Tělesné tresty děti učí, že násilí je přijatelným způsobem řešení konfliktů nebo prostředkem k dosažení svých cílů a přání. Násilí se pak ve společnosti rozvíjí ve všech podobách.

UŽITEČNÉ MATERIÁLY:

Kampaň - Buď rodičem hrdinou

Leták k výzvě iniciativy Dětství bez násilí:

Brožura: Jak vychovávat děti bez tělesných trestů

Ke stažení v dolní části stránky.

Více informací o tom, PROČ a JAK děti bez tělesných trestů vychovávat najdete ZDE.

Odkazy na pomoc pro rodiče 

Potřebujete pomoct, poradit nebo podpořit v tom, jak děti vychovávat bez tělesných trestů?

PROGRAMY PRO RODIČE

VÝCHOVA BEZ NÁSILÍ – https://ilom.cz/kurz/vychova-bez-nasili/

TRIPLE P – https://triplep.cz

VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ – https://www.spin-vti.cz/

PORADENSKÁ LINKA Centra LOCIKA

601 500 196 (Po-Čt 9-12)

poradna@centrumlocika.cz (odpověď do 5 pracovních dnů)

Výzkumy k násilí na dětech
+ filmy, videa a literatura pro rodiče

Kompletní seznam najdete v dokumentu ZDE.

VÝZKUMY:

Gershoff, E. T. (2002). Corporal punishment by parents and associated child behaviors andexperiences: A meta-analytic and theoretical review. Psychological Bulletin, 128(4), 539–579.

Gershoff, E. T., & Grogan-Kaylor, A. (2016). Spanking and child outcomes: Old controversies andnew meta-analyses. Journal of Family Psychology, 30(4), 453–469.

Felitti, V., & Anda, R. (2010). The relationship of adverse childhood experiences to adult medicaldisease, psychiatric disorders and sexual behavior: Implications for healthcare. In R. Lanius, E.Vermetten, & C. Pain (Eds.), The Impact of Early Life Trauma on Health and Disease: The HiddenEpidemic (pp. 77-87). Cambridge University Press.

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., &Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of theleading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. AmericanJournal of Preventive Medicine, 14(4), 245–258.

Kaščáková, N., Fürstová, J., Šolcová, I. P., Heveriová, M., Heveri, M., Hašto, J., & Tavel, P. (2018). DOTAZNÍK ŽIVOTNÍCH STRESORŮ (LSC-R): VÝSKYT STRESOROV U DOSPELÝCHOBYVATEĽOV ČR A SÚVIS SO ZDRAVÍM. Československá́ psychologie, 62, 80–99.

WEBOVÉ STRÁNKY PRO RODIČE:

Heroine: Máme jako společnost zasahovat do výchovy cizích dětí?

End Violence: Mezinárodní iniciativa pro zastavení násilí na dětech

End corporal punishment: Výzkumy mezinárodní iniciativy pro zastavení násilí na dětech

Raising children: Australský web s tipy pro rodiče

Rada Evropy: Raise your hand against smacking! Your hands should nurture, not punish

KNIHY PRO RODIČE:

Gueguen, C., & Ansembourg, T. d'. (2014). Cesta ke šťastnému dětství: empatická výchova ve světlenejnovějších poznatků o mozku a emocionálním vývoji dítěte. Rybka.

Mik, J., & Teml-Jetter, S. (2020). Maminko, nekřič!: jak zkrotit emoce a porozumět dětem. Grada.

Perry, B. D., Winfrey, O., & Bartošková, L. (2023). Co se ti stalo?: rozhovory o traumatu, psychickéodolnosti a uzdravení. Portál.

VIDEA:

LIFEE.CZ - Série "Škoda facky, která padne" - rozhovory o nepřijatelnosti tělesných trestů (hosté ředitelka Centra LOCIKA Petra Wünschová, psycholog Radek Ptáček a herečka Veronika Arichteva)

EMPATICKÁ VÝCHOVA aneb škoda každé rány, které padne - Konference Centra LOCIKA

DĚTI JSOU TAKY LIDI - Rozhovory "Svou cestou": O důležitosti práce s emocemi s Janou Kubíčkovou

DVTV – Rozhovor s ředitelkou Centra LOCIKA Petrou Wünschovou o nepřijatelnosti fyzických trestů, o iniciativě Dětství bez násilí.

PODCASTY:

Slušný vychování - podcast Radia Wave o tom, proč bijeme svoje děti

Podcast 13 hříchů rodičovství: 3. epizoda - Dětská strana facky

Rodičovská posilovna – https://rodicovskaposilovna.cz/podcasty/

MEZISOUDY: Podcast Kanceláře vládního zmocněnce o mezinárodní judikatuře lidských práv. Díl #11 se s ředitelkou Centra LOCIKA Petrou Wünschovou věnuje výchově bez fyzických trestů.
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.

FAQ - dezinformace
o násilí na dětech

Zde najdete výběr nejčastějších dezinformací ohledně násilí na dětech. Všechny odpovědi najdete v dokumentu k přečtení a ke stažení ZDE.

Infografiky – vybrané

Materiály Centra LOCIKA, které se věnují výchově dětí bez tělesných trestů.

Podpořte Dětství bez násilí

Každé dítě má právo žít v rodině bez násilí. Přidejte se a podpořte další dětské příběhy bez násilí. Děkujeme!

Ke stažení

FAQ - Mýty o násilí na dětech
Stáhnout
Příručka pro rodiče, kteří pro své děti chtějí DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ
Stáhnout
Leták k výzvě - Iniciativa DBN
Stáhnout
Jak vychovávat děti bez tělesných trestů - brožura
Stáhnout

Kontakt za inciativu

Magdaléna Černá
PR Centra LOCIKA
+420 722 906 323
magdalenac@centrumlocika.cz