Iniciativa Dětství bez násilí a její priority

PROČ JE INICIATIVA POTŘEBA?

Přestože jednotlivé kroky k ochraně dětí před násilím v rodině jsou jasné, logické a zavazuje nás k nim celá řada vládních i mezinárodních dokumentů, jejich realizace v České republice vázne.

Tragickým případům není věnována dostatečná pozornost. Tresty za násilí na dětech jsou často bagatelní, pomoc se k dětem a rodinám dostává pozdě či vůbec, nebo je odhalena až v okamžiku, kdy rodina a děti mají závažné problémy a děti končí v ústavní péči. Chybí systém státem garantovaných služeb pro děti ohrožené násilím a jejich rodiny. Ve společnosti panuje vysoká tolerance k násilí v rodinách a mnoho případů zůstává neohlášeno. Chybí informace, proškolení odborníci i vzdělávací programy pro rodiče, jak vychovávat své děti bez použití tělesných trestů a jiných forem špatného zacházení.  Česká republika tak na mapě Evropy začíná být v oblasti péče o ohrožené děti v mnoha ohledech nelichotivou výjimkou a začíná zaostávat nejen za západními zeměmi, ale i za svými východními kolegy. 

Symbolicky na Den dětí (1.6.) proto vznikla iniciativa, které usiluje o to, aby se dětství bez násilí stalo v České republice nejen heslem, ale i žitou realitou. 

Pod výzvu za Dětství bez násilí se podepisuje řada osobností z nevládního i akademického sektoru, ale je v první řadě určena běžným občanům – rodičům, kterým na dětech záleží a vědí, že bezpečné rodinné a  společenské prostředí je základem pro to, aby  se děti mohly zdravě vyvíjet.

KDO SE K VÝZVĚ UŽ PŘIPOJIL?

Výbor pro práva dítěte

Centrum LOCIKA

Liga otevřených mužů

Nadace Naše dítě

Nadace J&T

Nadace rozvoje občanské společnosti

Bílý kruh bezpečí

Dům tří přání

ACORUS

AK Hrdá

Bez trestu z.s.

Ženy v právu, z.s.

Pro Dialog, z.s.

MUDr. Peter Pothe

doc. MgA. Olga Sommerová

Duchaczech

Petr Konůpka - zmocněnec vlády pro zastupování ČR před ESLP

Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce obudsmana JUDr. Vít Alexander Schorm

Mgr. Alexandra Petrů, Katedra sociální práce, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP

DKC

Výzva 8000 důvodů

Persefona, z.s.

Society for All, z.s.

Česká asociace streetwork.cz

Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum NOMIA, z.ú.

Intervenční centrum Praha

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Nadace Sirius

Spondea, z.ú.

Hledáme rodiče, o. p. s.

Nadace Vodafone Česká republika

Linka bezpečí, z.s.

Konsent

Nadace RSJ

Liga lidských práv

Inspirativní vzdělávání s.r.o.

Šťastný rodič, šťastné dítě

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Nebijtedeti.cz

Národní institut pro děti a rodinu, z.s.

Institut neuropsychiatrické péče

MaMa POiNT

Aufori, o.p.s.

Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.

Nadační fond Příběhy

SOS dětské vesničky, z. s.

International Feminists United

Iniciativa Pro dítě 21

LMC

Tereza Kvapil Pokorná – Talentovaní umělci

... a další ...

Priorita 1

Zajistit plnění mezinárodních standardů multioborové péče o děti ohrožené násilím

  • v celé České republice nejpozději do roku 2030  

Priorita 2

Ukotvit nepřijatelnost tělesných trestů v občanském zákoníku

  • přihlásit se tak k myšlence, že násilí mezi blízkými nemůžeme tolerovat v žádné podobě

Priorita 3

Existence státem garantované  sítě preventivních služeb pro děti a jejich blízké

  • tak, aby každý zasažený násilím našel včas účinnou pomoc

Priorita 4

Přístup k informacím, že i mírné formy násilí negativně ovlivňují vývoj dětí a vztahy v rodině, a k podpoře, jak vychovávat děti bez násilí

  • a to pro rodiče po celé České republice