Jak dítě podpořit v období přijímacích zkoušek?

Přijímací řízení může představovat jednu z nejvíce stresujících událostí v životě vašeho dítěte. Jako rodič můžete být dítěti velkou oporou jak v procesu přípravy, tak samotného průběhu zkoušek. Můžete být zároveň člověkem, který do velké míry ovlivní, jak bude dítě přijímačky prožívat.

Jak dítě podpořit před a během přijímacího řízení?

Pokuste se snížit míru významu přijímacího řízení pro vaše děti. Vyvarujte se toho, že budete na děti klást přílišné nároky a očekávání. Bavte se s dětmi o přijímacím řízení tak, že hlavní je jejich snaha, nikoliv výsledek přijímaček. Snahu mají totiž ve své moci, výsledky ovlivnit nemohou.

Naučte je, jak uvolnit napětí. Vysvětlete dětem význam relaxace a naučte je některé z relaxačních technik, pokud o to budou stát. Pokud sami relaxační techniky neznáte, inspirujte se třeba na internetu a praktikujte je společně s dětmi. Dělat věci společně je lepší, snazší a efektivnější, než je dělat sám.

Bavte se s nimi o dalších možnostech. Vidina toho, že přijímací řízení je otázkou života a smrti a že na jejich úspěšném zvládnutí stojí budoucnost dětí, je značně zatěžující. Taková zátěž může naopak negativně ovlivňovat výkon vašich dětí během zkoušek. Vymyslete s dětmi další alternativy v případě, že přijímačky nedopadnou podle plánu. Je důležité mít v záloze další možnosti, řešení a cesty. Pokud jedna z cest nebude úspěšná, děti se mohou vydat po těch zbývajících.

Vytvořte dětem dobré podmínky. Před přijímačkami děti potřebují co nejvíce klidu. Pokud je to jen trochu možné, snažte se vyvarovat případných konfliktů či řešení věcí, které mohou děti nadměrně zatěžovat. Zkuste děti podporovat v tom, ať dostatečně spí, hýbou se a jí zdravě. Umožněte jim, aby měly nějaký prostor pro aktivity, které je baví. Tohle všechno může přispět k dobrému výkonu u přijímaček.

Podporujte je. Podpora okolí a pocit, že na těžké věci nejsme sami, dělá divy. Řekněte svým dětem, že jste tu pro ně. Připomeňte jim všechno, co se jim daří a v čem jsou úspěšné. Umožněte jim vidět jejich silné stránky a zdroje. Je pravděpodobné, že když děti budou ve vás cítit oporu a budou věřit ve své kompetence, tak se jim u přijímaček povede líp.

Opečujte sebe. Proces přijímacího řízení nemusí být lehkým obdobím ani pro vás. Dává smysl, že si pro své dítě přejete úspěch a záleží vám na tom, na jakou školu se dostane. Je také možné, že s ním celý proces přípravy naplno prožíváte. Věnujte čas i sami sobě. Pokud vás přijímačky vašeho dítěte stresují, sdílejte své pocity s dalším dospělým. Poskytněte sobě stejnou péči, jakou poskytujete svým dětem. Díky tomu pak budete mít možnost být pro své děti zdrojem klidu a podpory, který během přípravy na přijímací řízení tolik potřebují.

Zde najdete ke stažení všechny infografiky k přijímacím zkouškám v png verzi i pdf k tisku.

Chcete si je stáhnout najednou? Zde je najdete jako ZIP soubor.

Související materiály ke stažení

No items found.