Pomoc dětem a jejich blízkým zasaženým násilím a traumatem v důsledku války na Ukrajině

Díky UNICEF a Ministerstvu práce a sociálních věcí připravujeme další aktivity a doplnění materiálů v rámci "ukrajinského balíčku"

Podpora od UNICEF Europe & Central Asia a Ministerstvo práce a sociálních věcí nám umožnila pustit se do dalších aktivit v rámci "ukrajinského balíčku". Projekt usiluje o to, aby více dětí a jejich blízkých zasažených válkou na Ukrajině a násilím v rodině získalo včasnou a citlivou pomoc, a to v rámci systému sociálně-právní ochrany.

V současné době revidujeme náš "ukrajinský balíček" z počátku války, vytváříme další infografiky na základě poptávky a připomínek odborníků z terénu tak, aby materiály byly i nadále co nejužitečnější. V intervenčních a krizových centrech po celé ČR pomůžeme se školeními pro přímou pomoc dětem a rodinám. A budeme pokračovat v práci Dětského advokačního centra. Více informací o projektu najdete na webu Centra LOCIKA.

Související materiály ke stažení

No items found.