14.5.2023

14.5.2023

Zpět na novinky

Být rodičem není jednoduchá záležitost. Na jednu stranu to s sebou přináší radostné, neopakovatelné a mimořádně naplňující momenty. Na druhou stranu rodičovství současně obsahuje pocity úzkosti, stresu a vyčerpání. Od rodičů se očekává, že budou v každém momentu nejlepší verzí sebe sama. Rodiče jsou průvodci, učiteli, pečovateli, ochránci i vychovateli dětí. Kvalita vztahu rodičů k dítěti předurčuje kvalitu vztahů, které dítě navazuje v pozdějším věku, a zároveň kvalitu vztahu dítěte k sobě samému.

Rodičovství s sebou tudíž nese velké nároky, které jsou často značně stresující a vysilující. Navíc, pokud rodiče nedostali ve svém dětství od svých rodičů „kompletní výbavu“ (tzn. péči, přijetí, zájem, stanovení hranic, emocionální blízkost, naplnění potřeb atp.), tak se pro ně role rodiče může stát velkou výzvou.

Jak tedy být dobrým rodičem, dokázat si zachovat síly a pečovat o sebe sama?

Dobrý rodič nemusí být „odborníkem na dítě“, který všechno zná a nikdy nedělá chyby. Dobrý rodič je ten, kdo si dokáže říct o pomoc, když je toho na něj moc, dokáže si své chyby přiznat a poučit se z nich.

Co jsou obecně známé tipy pro dobré rodičovství?
  • Směřujte pozornost na to, co děti dělají správně a v čem se jim daří. Chování pojmenujte a děti za něj slovně oceňte. Pozornost zaměřená na žádoucí chování podporuje toto žádoucí chování. A naopak - pozornost zaměřená na nežádoucí chování zvyšuje pravděpodobnost, že tohoto chování přibyde.
  • Pečujte o sebe. Myslete na své psychické i fyzické zdraví. Čím více sil a energie budete mít, tím jednodušší bude pro vás roli rodiče zastat. Sebepéče je základem možnosti pečovat o druhé.
  • Vymezte si prostor pro trávení kvalitního společného času s dítětem. Vymyslete něco, co vás bude společně bavit a co si užijete. Při tlaku každodenních povinností může být obtížné věnovat plnou pozornost dítěti. Dopředu vymezený čas, na který se budete těšit, proto může napomoct prohloubení vašeho vztahu a sdílení důvěrných věcí, na které jinak v každodenním spěchu nezbývá čas.
  • Nastavte pravidla a hranice. Popište dětem, jaké chování od nich očekáváte. Vysvětlete jim význam tohoto chování. Pojmenujte důsledky. Je důležité dětem jasně popsat a vysvětlit, co od nich chcete, aby věděly, jak na to. Nestačí, když od vás uslyší, co dělají špatně a co dělat nemají. Nemusí jim pak být jasné, jak to dělat jinak.
  • Dejte dětem prostor projevovat své emoce a potřeby. Není cílem v sobě emoce a potřeby potlačovat, ale umět si s nimi poradit a mít nad nimi kontrolu ve chvíli, kdy se objeví. Potlačené emoce se stejně vždycky nějak dostanou „na povrch“ (např. v podobě agrese anebo nemoci), proto je důležité, aby děti emoce a potřeby mohly volně projevovat a naučily se s nimi pracovat.
Jak o sebe pečovat?
  • Zařaďte do svého programu aktivity, které vám dělají radost a pomáhají vám odpočinout si. Pokud to jen trochu jde, vymezte si každý den alespoň chvilku pro sebe (i kdyby to mělo být jen 5 minut). Nezapomínejte na setkání s přáteli, sdílení dělá divy. Umožněte tělu i hlavě, aby si odpočinuly (např. díky pohybu, relaxačním aktivitám, spánku, možnosti na chvíli na nic nemyslet...).
  • Buďte pro sebe laskavým a chápajícím společníkem. Pokud jste vyčerpaní, odpočiňte si. Když uděláte chybu, odpusťte si. V případě, že něco nechcete dělat, dovolte si říct ne. Pokud vše nejde podle plánu, upusťte od něj.
  • Oceňujte se za svou snahu a malé úspěchy. Všímejte si, co se vám podařilo. Odměňte se za zvládnutí náročných úkolů. Zamyslete se nad tím, kolik už jste toho zvládli.
  • Řekněte si o pomoc, pokud máte pocit, že je toho na vás moc. Vyhledejte podporu svých blízkých, zavolejte na rodičovskou linku, anebo si dopřejte psychoterapeutickou podporu. Nemusíte - a kolikrát ani nemůžete - všechno zvládat sami.

Související materiály ke stažení

No items found.